AIOSL HP PORTAL SITE CONTACT     JAPANESE
Mục tiêu hàng đầu của AIOSL

・Xây dựng hệ thống Website
・Chất lượng cao nhất
・Giao hàng sớm nhất
・Chi phí thấp nhất

AIOSL sử dụng tất cả các kỹ thuật có thể nhằm đạt được những mục tiêu trên.
Java được AIOSL sử dụng làm ngôn ngữ phát triển chính khi phát triển các hệ thống ứng dụng.

Trong suốt quá trình phát triển, khả năng thay đổi các yêu cầu hệ thống có thể xảy ra.
Việc sử dụng Java đem lại khả năng chuyển đổi nhanh chóng cho quá trình phát triển hệ thống.
Tại Nhật Bản, AIOSL là một trong số các công ty sớm đánh giá đúng khả năng và sử dụng Java làm ngôn ngữ phát triển cho rất nhiều hệ thống.
Việc phát triển trên Framework sẵn có cũng là một lý do giúp cho thời gian phát triển được rút ngắn đáng kể.
Về ngôn ngữ khai thác, AOISL không chỉ sử dụng Java mà còn khai thác những ngôn ngữ khác theo nguyện vọng của khách hàng một cách phù hợp nhất.
Đối với AOISL, mối quan tâm hàng đầu chính là thời hạn giao hàng và mối quan hệ với khách hàng. AIOSL áp dụng rất nhiều kỹ thuật nhằm quản lý và xây dựng cấu trúc thông tin cho khách hàng với thời gian nhanh nhất và chất lượng cao nhất


Hệ thống quản lý tuyển dụng sinh viên. (Student Recruit Management System).
Hệ thống quản lý văn phòng. (J-Office Groupware System).
 
 
Copyright(C)2006All in One Solution Co.,Ltd All Rights Reserved.